Undersøkelsen er foretatt blant 1.386 par unge tvillinger i Norge under ledelse av doktor Kenneth S. Kendler, skriver VG.

Forskerne har intervjuet tvillingene om deres bruk av ulovlige stoffer, inkludert marihuana, opiater, kokain og narkotiske legemidler.

– Dette er den første undersøkelsen som viser viktigheten av genetiske faktorer for stoffmisbruk i et land med små narkotikaproblemer, sier han.

Det har tidligere vært antydet at i land som Norge er det mer sosiale enn genetiske faktorer som er de dominerende for at personer blir narkotikamisbrukere.

– Våre funn støtter ikke den hypotesen, sier Kendler, som er en av verdens mest innflytelsesrike nålevende psykiatere.