I løpet av 2005 har svenske tollere gjort 36 narkobeslag i Hån, Eda og på Svinesund. Beslaget er gjort hos personer på vei fra Norge til Sverige med narkotika.

Ifølge NRK har strømmen av narkotika snudd. Stoffet kommer trolig inn til Oslo med båt og går videre til Sverige via grenseoverganger i Värmland der det ikke er faste tollstasjoner.

– Oslo er et område som har tiltrukket seg svært sterke kriminelle nettverk. De bruker den norske hovedstaden som base og utgangspunkt for det nordiske narkotikamarkedet, sier operativ sjef ved Tullverket, Rolf Martinsson, til Värmlands Folkblad i Karlstad.

Martinsson sier norsk politi og tollvesen på 90-tallet hadde flere vellykkede aksjoner mot narkotikamiljøet og bakmennene, men nå er de tilbake igjen.

Trafikken på E 18 fra Oslo til Stockholm er satt på dagsordenen hos det svenske Tullverket som tar sikte på å ansette 100 nye tollere med oppgaver knyttet til grenseovergangene mellom Norge og Sverige.