Foreningen har nå brakt Sosial— og helsedepartementet inn for Namsretten for å få stanset forskriften. Saken starter 12. mars.

— Den nye forskriften vil hindre behandling av stoffmisbrukere, og kan føre til at flere vil dø av overdose. Men den vil også kunne ramme andre pasienter som er avhengige av narkotiske legemidler i sin behandling, sier Per Arvid Eikeland, leder av BrukerForeningen, til NTB.

Utestenges fra behandling BrukerForeningen mener at kravene som settes i retningslinjene i forskriftene er i strid med pasientrettighetsloven og utestenger målgruppen fra behandling. Stoffmisbrukerne vil ha store problemer med å innfri kravene, og vil av den grunn ikke få hjelp og medisiner som ville fått dem ut av stoffmisbruket.

— I retningslinjene står det blant annet at pasienter som er under legemiddelassistert rehabilitering ikke vil kunne bruke andre A- og B-preparater, det vil si vanedannende legemidler mot for eksempel psykiske problemer. Blant stoffmisbrukere er det svært vanlig med psykiske problemer, mange er blitt seksuelt misbruk eller har opplevd episoder som gjør at de trenger slike legemidler, sier Eikeland.

Strenge behandlingskrav Den nye forskriften innebærer at legemidler som subutex og metadon til bruk ved legemiddelassistert rehabilitering ved narkotikamisbruk, bare kan rekvireres til den enkelte narkoman når vedkommende er med i tiltak godkjent av Sosial- og helsedepartementet. I forbindelse med forskriftsendringen er det fastsatt retningslinjer som skal legges til grunn for å delta i rehabiliteringsprosjekt.

Retningslinjene stiller også krav til at stoffmisbrukerne skal gjøre sine personlige opplysninger tilgjengelige for medisinsk forskning og leger på andre behandlingsprosjekt. De må også avgi kontrollert urinprøve tre ganger i uken, i tillegg til at de må innta legemidlene med noen andre tilstede.

Få alternativer - Forskriften skulle gjøre behandlingstilbudet for oss stoffmisbrukere mye bedre, men en innførsel av forskriften vil være å gå to skritt tilbake, mener Eikeland.

Han påpeker at dagens behandlingsmuligheter for narkomane er svært dårlige, med lange ventetider. BrukerForeningen får daglig henvendelser fra pårørende som ønsker å sende stoffmisbrukere til utlandet for behandling fordi det er kortere ventetid og andre krav der.

Rådgiver Jostein Soldal i Sosial- og helsedepartementet sier til NTB at departementet ikke ønsker å kommentere saken så lenge den er til behandling i rettsapparatet.

BrukerForeningen er en interesseorganisasjon for stoffavhengige og har i dag 250 medlemmer som er eller har vært brukere av narkotiske stoffer.

NTB