En ekspertrapport fra Rusmiddeletaten anbefaler entydig at det bør åpnes for røyking av heroin i sprøyterommet i Oslo.

Årsaken er at inhalasjon av stoffet er mye tryggere enn å injisere det.

I loven har Stortinget definert sprøyterommet som et lokale for injeksjon av heroin, og derfor vil saken trolig kreve en lovendring.

— Jeg føler meg trygg på at et politisk flertall ser positivt på dette, men vil nok sende en søknad til departementet for sikkerhets skyld, sier byråd Margaret Eckbo (Frp) til Aftenposten.

Eckbo håper at hun snart kan tilby et nytt og større sprøyterom, med røykeavdeling bak glassvegger, i et mindre belastet område av byen enn nederste del av Tollbugata.

Ekspertene har ikke bare håp om at en del av sprøyterommets 300 registrerte brukere kan la seg overtale til å droppe nålen til fordel for røyking av heroin.

Håpet er også at flere narkomane med innvandrerbakgrunn lar seg lokke til sprøyterommet. Årsaken er at misbrukere fra andre kulturer røyker heroin, og holder seg langt unna sprøyten.

— Dette er en gruppe som i liten grad benytter seg av hjelpeapparatet. Problemtyngden kan likevel være stor, og de kan ha behov for hjelpetiltak på flere områder, både fysisk og psykisk. Et brukerrom for røyking av heroin vil kunne tjene som et kontaktpunkt og fungere som en port inn til hjelpeapparatet, heter det i ekspertrapporten.