Den narkomane mannen ble innlagt på Sykehuset Telemark for å få behandling for en betennelse i lungesekken. Under behandlingen skulle han få metadon mot abstinens.

Etter at han var utskrevet skulle mannen komme tilbake daglig for å få metadon. Ved en tabbe fikk han en betydelig større dose enn han skulle hatt en dag.

Ifølge et brev fra Fylkeslegen i Telemark til Statens helsetilsyn i Oslo var dosen omtrent ti ganger større enn den skulle ha vært.

Ifølge klinikksjef Per Urdahl ved medisinsk avdeling var det imidlertid bare snakk om dobbel dose ved at pasienten fikk metadonet sitt to ganger, skriver Varden.

Da sykepleieren oppdaget feilen ble en lege tilkalt. Legen ville gi mannen motgift, men det ville han ikke ha noe av.

Mannen forlot sykehuset og kom bevisstløs tilbake få timer senere.

– Pasienten hadde medvirket selv til den tilstanden han havnet i ved å fylle på med ting han ikke hadde fått på sykehuset, sier klinikksjef Per Urdahl til Varden.

– Når mannen ikke ville ha motgift var det lite vi kunne gjøre. Vi har ikke hjemmel til å holde på en pasient så lenge han er ved sine fulle fem og ikke er psykotisk, sier Urdahl.