Mens statlige etater som Stortinget, departementene og Riksrevisjonen systematisk flyr på dyreste vis til reisemål utenfor Europa, så velger næringslivet å holde igjen. Det viser en ringe— runde BT har gjort til sentrale næringslivsledere i Hordaland.

- Vi har det sånn at vi flyr økonomi, så fremt en ikke skal rett på møte kort tid etter at flyet har landet. Da får folk vurdere det selv, sier Aase.

- Og hva vurderer folk?

- De fleste reiser med økonomi. Det handler mye om kultur. Kulturen i selskapet er at folk skal være varsom med å bruke penger på ting som det ikke er nødvendig å bruke på.

- Hvordan flyr du selv når du er ute og reiser langt?

- Jeg flyr billigst mulig, jeg. Kan du spare penger, så kan du spare penger, forsetter DOFs administrerende direktør

Blir for dyrt

Johannes D. Neteland, administrerende direktør i TTS, har ansvar for en stor virksomhet i Kina.

- Vi flyr ikke business. Det blir for dyrt. Vi har i våre retningslinjer at de ansatte kan fly økonomi pluss. Det er litt større seter og litt mer romslig.

- Når en flyr så mange turer til Kina som vårt selskap gjør, så det er veldig mye penger å spare på ikke å fly business, sier Neteland.

Odfjell Drilling har operasjoner i land som Brasil, Angola og Tanzania, men benytter seg i svært liten grad av billetter i øverste klasse.

- Vi driver en global virksomhet og har stor oppmerksomhet på å drive kostnadseffektivt. Det betyr at reisekostnader holdes på nøkternt nivå. Hovedregelen er at alle skal reise på økonomiklasse. I enkelttilfelle gis det avvik, men det må i så fall behandles særskilt, sier kommunikasjonssjef Gisle Johanson.

Kun særskilte grunner

Ole Erik Lerøy, styreleder i Marine Harvest, har stor virksomhet i Chile. Også han er skeptisk.

- Vi flyr økonomiklasse. Kun hvis det er helt særskilte grunner til at en må fly business så gjør en det.

- Hva slags årsaker kan det være?

- Det kan være at en har møter som begynner i det en ankommer bestemmelsesstedet og er nødt til å være på topp ifra første sekund. Men da skal det være snakk om svært viktige møter.