PERNILLE MENGSHOELHELGE SUNDE (foto)

14. til 16. august møtes landbruksministre og fiskeriministre fra de nordiske landene i Longyearbyen. Ett av temaene som skal diskuteres, er miljømerking av fiskeprodukter. For oppdrettsfisk finnes det allerede kriterier for hva som regnes som miljøvennlig. De er utarbeidet i regi av norske Debio og svenske Krav, og slik fisk vil være å finne i hyllene fra nyttår. Nå gjenstår villfisken.

Kamp om definisjon

Hva som skal defineres som økologisk villfisk er ikke uten videre gitt. Valg av definisjon vil favorisere deler av fiskeriflåten. Miljømerket skal appellere til forbrukernes bevissthet, og vil favorisere den delen av fiskeflåten som faller innenfor kriteriene. Bonde og fisker, Kjell Kallestad, representerer den gamle kystkulturen. Han tror kystfiskerne vil tjene på en miljømerking av fiskeprodukter. Han mener deres fangstmetoder er mer bærekraftig enn for eksempel trålernes. — Oppvekstplassene til fisken er på trålfeltene, sier han. - Vi tar fisken når den er stor og kommer til land. Nå, i begynnelsen av makrellsesongen, fisker han på gamlemåten. - Dette er antikvarisk fiske, men det er effektivt, sier Kallestad. Han står oppe på fjellet og speider etter makrellen, mens faren sitter nede i båten og er klar til å kaste ut landnoten. Når fisken kommer inn, stenger de av fjorden og lukker den inne.

Enkle kriterier

De nordiske landenes forslag til miljømerking, som nå skal behandles av ministrene, stiller krav til bærekraftig forvaltning av fiskeressursene. - Vi leter etter kriterier som ikke er for kompliserte, sier Johan H. Williams i Fiskeridepartementet. - Dessuten er vi opptatt av at dette skal være en åpen debatt, der berørte parter tas med i diskusjonen. Arbeidet har pågått siden 1996, men det er fremdeles mye som gjenstår. Først må kriteriene for hva som er økologisk fisk på plass, så må forvaltningen innføre kontrollordninger.