Kommer du i den situasjonen at du ikke er i stand til å dekke alle dine forpliktelser, så er det dummeste du gjør å ikke gjøre noe. Da kan det være nyttig å kjenne til hvilke rettigheter du har dersom gjelden ikke kan betales.

Den enkleste regel er: Ta kontakt med dem du skylder penger. Forklar situasjonen og kom med et forslag til løsning.

Gjør du det før lånet er misligholdt, helst før forfall, er sjansene for å ordne opp best.

Tiltak du kan foreslå kan f eks. være:

Dele opp beløpet, utsette avdrag, full betalingsutsettelse, sette ned renten, forlenging av nedbetalingstid eller refinansiering

Inkasso

Hvis du ikke betaler, og kravet går til inkasso, betyr dette at et inkassobyrå har tatt på seg å inndrive gjelden din. Virksomheten er regulert i inkassoloven og tilhørende forskrifter. Her reguleres hvordan selskapene skal gå frem, og ikke minst hvor mye de kan ta betalt. Kan du ikke betale, eller er uenig i kravet, bør du å ta kontakt med byrået så fort som mulig.

Er du uenig i kravet, og dine innsigelser ikke er åpenbart grunnløse, anses kravet omtvistet. Kravet skal da ikke bli drevet inn gjennom inkasso. Saken skal i disse tilfellene bli oversendt Forliksrådet for rettslig avgjørelse.

Betalingsanmerkning

Betalingsanmerkninger bør du unngå. Det er det første som kommer frem på datamaskinen til dem som behandler lånesøknader fra deg. De kan henge ved deg i flere år.

For at opplysninger om deg skal kunne registreres hos et kredittopplysningsbyrå må det ha blitt tatt rettslige skritt for å inndrive kravet. Det må etter dette ha gått mist en måned før eventuell anmerkning kan registreres. Betalingsanmerkningen skal slettes omgående etter at du har gjort opp for deg. Men, her må du selv passe på, ofte blir de hengende. En anmerkning skal som hovedregel uansett ikke brukes lenger enn i 4 år.

Gjeldsordning — siste utvei!

Gjeldsordning er ment for dem med store og varige betalingsproblemer. Gjeldsordning er noe du i utgangspunktet kun får en gang. Du må også påregne en meget nøktern levestandard i gjeldsordningsperioden. Før du kan søke, må du først ha forsøkt å komme til en løsning med dem du skylder penger. Du kan her få hjelp av økonomisk rådgiver i kommunen. Dersom dette ikke fører frem, må du ta kontakt med namsmannen. Fyller du vilkårene, vil som regel gjeldsordningen vare i fem år. I denne perioden skal du betale så mye som mulig til dine kreditorer etter at utgifter til det mest nødvendige er trukket fra. Etter at femårsperioden er over, skal du som hovedregel være gjeldfri.