Himalaya er Asias vanntårn. Isbreene og snøen i verdens høyestliggende fjellmassiv er den viktigste ferskvannsressursen for 1,3 milliarder mennesker. I land som Kina, India, Bangladesh, Nepal, Bhutan og Pakistan er smeltevann fra breene livsnerven mange steder.

Nå viser undersøkelser at breene smelter i foruroligende tempo. Dermed dannes det innsjøer ved foten av de tilbaketrekkende breene. Det eneste som holder vannet tilbake, er ustabil morenemasse. Når vannet stiger, er det bare er spørsmål om tid før demningene brister, med katastrofale konsekvenser for millioner av mennesker som lever i dalførene i Himalaya.

Kritisk avhengig

— Det er 9000 isbreer i Himalaya, og mange av disse er i ferd med å potensielt veldig farlige på grunn av smeltingen, sier Pradeep Mool fra Nepal. Han er spesialist i fjernmåling og leder et internasjonalt senter (ICIMOD) som utvikler løsninger og overvåker situasjonen i åtte av landene i Himalaya-regionen.

Opp imot 200 millioner mennesker i Himalaya er kritisk avhengig av vann fra smeltende is og snø. I tillegg kommer altså rundt en milliard mennesker nedstrøms som i større eller mindre grad er avhengig av vanntilførselen fra Himalaya.

I går deltok Mool på en sesjon på FN-konferansen i regi av Institutt for klimaforskning (CICERO).

— Vi har allerede hatt flere bresjø-utbrudd som har forårsaket store ødeleggelser, sier Mool.

Risikoen for utbrudd øker i takt med smeltingen, understreker han.

Jordskjelvutsatt

Han sier 200 breer i regionen er regnet som såkalte «hot spots», der bresjøene med stor sannsynlighet vil bryte gjennom den ustabile og oppdemningen som består av løsmasser.

— I tillegg til de rene ødeleggelsene og tap av menneskeliv som følge av plutselige «dambrudd», fremhever Mool konsekvensene for jordbruk, vannkraftanlegg og industri.

— Det mest effektive virkemidlet vi har for områdene med størst risiko, er fjernmåling som kan gi tidlig varsling av utbrudd, sier han.

Sjefredaktør Kunda Dixit i Nepali Times mener verden ikke har forstått omfanget av tragediene som kan inntreffe i Himalaya.

Minefelt

— Himalaya er en seismisk region, og får vi et kraftig jordskjelv kan alle de 200 mest risikofylte bresjøene bryte sammen på én gang. Det vil være som atomkrig å regne i forhold til omfanget på ødeleggelsene. Jeg tør nesten ikke tenke på det, sier Dixit.

Han sier mulighetene for samordnet overvåking og forebygging av bresjøutbrudd vanskeliggjøres av den sikkerhetspolitiske situasjonen i Himalaya-regionen.

— Hvordan skal man skaffe nødvendige data når disse regnes som forsvarshemmeligheter, spør Kunda Dixit.

Himalaya er et geopolitisk minefelt der flere land, ikke minst India, Kina og Pakistan, fortsatt har konflikter gående.