Det viser resultater fra MMIs landsrepresentative undersøkelse Norsk Monitor. I samme undersøkelse svarer 47 det samme for økologisk merket frukt og grønnsaker.

Landbruksminister Lars Sponheim gleder seg over at flere nordmenn omfavner økomat.

— Stadig flere forbrukere krever større mangfold og bedre kvalitet. For mange er dette økologisk produsert mat. Dette er et marked som er kommet for å bli, sier Sponheim i en kommentar.