Kjennelsen i Sør-Østerdal herredsrett slår fast at påtalemyndigheten hadde grunnlag for å gå til sak mot legene, men kritiserer politi og statsadvokat for dårlig arbeid, melder NRK. — På vegne av legene som ble frifunnet er vi svært fornøyd. Det er en viss terskel man skal over for få erstatning i denne type saker og retten har jo kommet en klar kritikk av påtalemyndigheten og plassert et klart ansvar, og det er vi veldig fornøyd med, sier forsvarer for legene, advokat Knut Storberget.