— Erfaringsmessig faller tallene litt i august når skolene begynner igjen, men ikke så veldig mye. I fjor hadde Aetat registrert 4.850 ledige lærere i juli, mens 4.524 fortsatt var uten relevant undervisningsarbeid ved utgangen av august, opplyser seniorkonsulent Paul Karlsen i Utdanningsforbundet til NTB.

De fleste ledige lærerne er forholdsvis nyutdannet, og har liten eller ingen erfaring fra skoleverket.

— Antakelig vil en del gå inn i korttidsvikariater, men det er en stor fare for at mange vil gå over i andre typer stillinger og være tapt for skoleverket. Det er svært synd fordi vi står overfor en pensjoneringsbølge om et par år. Da vil behovet for lærere stige raskt igjen, og vi vil trenge utdannede lærere, sier Karlsen.

Bra for samfunnet

I dag er over 50 prosent av undervisningspersonalet i norsk skole over 50 år, og om få år vil det bli en stor avskalling som følge av pensjonering.

— Det beste for samfunnet ville være å få alle nyutdannede lærere i arbeid slik at de ikke velger noe annet mens de står i køen. Det er lite gagnlig at samfunnet bekoster lang utdanning, og så får man ikke brukt folkene som tar utdanningen, sier han.

Karlsen tror også at arbeidsledigheten blant nyutdannede lærere har betydning når vi ser at søkertallene til lærerutdanning går ned noen steder.

— Det hadde vært veldig ønskelig om kommunene hadde midler til å få dem inn i systemet. Det er absolutt behov for det, sier Karlsen.

Ifølge Utdanningsforbundet har ikke lærere vært særlig bevisst på å melde fra til Aetat at de ikke har fått seg undervisningsarbeid. De siste årene har dette likevel bedret seg.

Undervisningsforbundet mener det er lurt å melde seg ledig og ikke skjule arbeidsledigheten, selv om man tar seg annet arbeid.

Nedskjæringene i antall stillinger skyldes ifølge forbundet trangere kommunale rammer.

— Nå mener vi at grensen er nådd. Men lønnsutgiftene står for 70-80 prosent av driftsutgiftene i grunnskolen, og hvis kommunene skal spare, er det antallet stillinger som er svært utslagsgivende, sier han.

- Ta kontakt

Forbundets råd til unge lærere som ikke har fått seg jobb, er å stå på og gjøre seg synlig.

— Ta gjerne kontakt med rektor, og vær litt aktiv selv. Ikke bare send søknader. Når arbeidsgiver har flere å velge mellom, kan det være flere faktorer som teller, ikke bare utdanningspapirer. Man oppnår ikke så mye ved å sitte hjemme og vente på at noen henter en, er rådet fra Karlsen.

I Nord-Norge og andre steder i landet kan det være lettere å få jobb som lærer.

— Personlig vil jeg råde en nyutdannet til å ta seg et år der det er stor etterspørsel for å få litt erfaring fremfor å søke seg til et annet yrke.