Det er Barne— og likestillingsdepartementet som kanaliserer pengene via ordningen.

21,5 millioner kroner av totalbeløpet er øremerket spesielle tiltak for unge som er berørt av fattigdomsproblemer.

– Vi må forhindre at fattigdomsproblemer som berører barn og unge i dag produserer ny fattigdom i morgen, sier barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem (Ap).

Tilskuddsordningen «Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn» retter seg mot barn og unge med spesielle behov og utsatte ungdomsgrupper.

Spesiell satsing

De fire største byene – Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger – er gjenstand for spesiell satsing. Det innebærer blant annet at disse byene og sju bydeler i Oslo får en rammebevilgning til ungdomstiltak, mens de øvrige 19 bykommunene må søke om tilskudd til prioriterte tiltak.

Oslo får også i år over halvparten av den samlede bevilgningen til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Vel 20,4 millioner kroner er fordelt på Oslo kommune sentralt og sju prioriterte bydeler i denne tilskuddsordningen. Nær 11,2 millioner av dette er øremerket spesielle tiltak for barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer.

De fire største byene, Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, legger beslag på 29,9 millioner kroner av totalbevilgningen på 39,3 millioner kroner.

Levekårsproblemer

De resterende nær 9,4 millioner kroner er tildelt etter søknader fra de 19 øvrige byene.

Blant disse mottar Kristiansand den største tildelingen med 1,25 millioner kroner.

De øvrige som omfattes av ordningen er Tromsø, Bodø, Ålesund, Haugesund, Sandnes, Arendal, Skien, Porsgrunn, Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Drammen, Halden, Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Hamar og Gjøvik.