— Jeg tror det er tre viktige forhold som gjør at Finnmark har så mange søkere, sier førsteamanuensis Odd Mathis Hætta ved Høgskolen i Finnmark til Klassekampen.

Hætta trekker frem kommunistpartiets sterke stilling i fylket, oppfordringen fra sametingspresidenten om at samer som hadde følt seg overvåket skulle sende søknad, og at fylket grenser til Finland og det gamle Sovjetunionen som hovedårsakene til at så mange finnmarkinger har søkt om innsyn i arkivene.

Etter Finnmark er det flest søkere per innbygger fra Oslo, Troms og Nordland. Oslo troner imidlertid på topp når det gjelder antall søkere med 3.051 søknader.

Innsynsutvalget, som tar stilling til hvem som faktisk får innsyn i overvåkingspolitiets arkiver, har til nå ferdigbehandlet 3.272 søknader.

1.485 av disse hadde ingen mappe hos overvåkingspolitiet. De resterende har fått helt eller delvis innsyn i dokumentene i overvåkingspolitiets arkiver.

(NTB)