Pilotprosjektet settes i gang i løpet av 2006 og skal evalueres etter to år, ifølge justisminister Odd Einar Dørum (V).

En utredning om organiseringen av nødmeldetjenesten viser ifølge en pressemelding fra Justisdepartementet at det er for mange nødmeldingssentraler i Norge, noe som gir lite trafikk per sentral.

Totalt er det 72 sentraler, 27 for politiet, 24 for brann og 21 for helse. Til sammenligning har Sverige 19, Danmark 8 og Finland 13 felles sentraler.

I en publikumsundersøkelse fra 2002 svarte 88 prosent at de var svært positive til å ha kun ett nødnummer, 9 prosent var negative og 3 prosent visste ikke.