Fetteren til Birgitte Tengs ble i slutten av april tilkjent en erstatning og økonomiske oppreisning på 475.000 kroner fra staten. Av erstatningen fetteren fikk fra Gulating lagmannsrett har Namsmannen i Karmøy tatt pant i 230.000 kroner, skriver VG.

Det er foreldrene til drepte Birgitte Tengs som allerede i mars begjærte pant i en eventuell erstatning fetteren måtte få fra staten. De ble i 1997 tilkjent 100.000 kroner i erstatning fra fetteren for tapet av sitt eneste barn. Selv om de fikk utbetalt pengene allerede i 1999 valgte de likevel å begjære pant i fetterens erstatning.

— Begjæringen ble fremmet for å sikre at pengene virkelig blir innkrevd fra den rette personen slik at konsekvensene rammer der de skal, sier Karen og Torger Tengs' advokat John Christian Elden til avisen.

Foreldrene hadde søkt om pant på 160.000 kroner, men namsmannen la på beløpet slik at eventuelle renter og saksomkostninger blir dekket.

— Vi registrerer at hatforholdet som har utviklet seg på den ene siden, kommer til uttrykk også på denne måten. Det får vi ta til etterretning, sier den 23-årige fetterens advokat, Sigurd J. Klomsæt.

Opprinnelig krevde fetteren 3 millioner kroner i erstatning for å ha sittet 495 dager i varetekt, etter å ha blitt mistenkt for drapet på Birgitte Tengs i 1995.

NTB