JAN STEDJE

Nå sender Statens Helsetilsyn saken over til sosial— og helsedepartementet, etter å ha forsøkt å få til en forsoning mellom partene. Det er bare en mindre faggruppe som støtter Pasientforeningen, som krever at pasientene får hjelp i utlandet.

I brevet til departementet heter det at denne pasientgruppen har betydelige smerteproblemer i hode, nakke og hals etter Whiplash Associated Disorders(WAD). Og videre at «de nakkeslengskadde ikke er blitt hjulpet for sine plager etter behandling i det norske helsevesenet».

Påkjørt bakfra I Helsetilsynets brev heter det videre at fire av fem pasienter med denne lidelsen, oftest oppstått etter at bilen de sitter i er påkjørt bakfra, får «livskvaliteten tilbake» etter behandling i USA. Også 30 norske pasienter er whiplash-behandlet i USA. Med suksess, ifølge pasientene selv. Om kort tid publiseres denne nye amerikanske whiplash-behandlingsmetoden i et internasjonalt medisinsk tidsskrift. Tidsskriftet har såkalt referee-status.

Senest høsten 1999 forsøkte Helsetilsynet å få til en forsoning mellom fagekspertisen og Pasientforeningen, for å finne «en mulig løsning for disse pasientene», som det heter i brevet: - Dette møtet avslørte en mistroisk og uforsonlig holdning mellom partene, skriver helsetilsynet i brevet som nå ligger på helseministerens bord.

Lider fortsatt - Hvem har ansvaret for at whiplash-skadde fortsatt må lide, og kanskje unødvendig, i dette landet?

— Ansvaret for utredning, behandling og eventuelt forskning på nakkeslengskader ligger i det utøvende helsevesen. Og det er de spesialiserte helsetjenestene som har høykompetansen på området, sier rådgiver Paul A. Christoffersen i Helsetilsynet til Bergens Tidende.

Mange av whiplash-pasientene finner seg stilltiende i lidelsene. Men noen klager: - Per siste årsskifte har Statens Helsetilsyn 20 skriftlige henvendelser fra folk som klager enten på manglende behandlingstilbud i Norge eller at de har fått avslag i selvangivelsen for høye behandlingsutgifter for smerter i hode, nakke, kjeve eller hals, sier Christoffersen.