Hele nabolaget, bortsett fra tre ansatte ved bedriften, krever at myndighetene sier nei til søknaden. De frykter for helse og miljø, skriver Aftenposten.

— Denne bedriften må presses av myndighetene. Vi har ingen tillit til den, sier Jon Martinsen, leder i Tørkop Velforening. Han hevder at bedriften bevisst har skjult kvikksølvutslippene.

Oslofjordens friluftsråd mener i en uttalelse at en økning av kvikksølvutslipp er å gå feil vei i forhold til Miljøverndepartementets handlingsplan. Regjeringens mål er at alle utslipp av miljøgifter skal stanses innen 2020.

Administrerende direktør Ian Tange i Norgips har en helt annen versjon, og viser til at kvikksølv er rapportert til Statens forurensningstilsyn (SFT) siden 2000.

— Det er uheldig at vi ikke klarer å ha en dialog på saklig plan. Det er mange slag under beltestedet, og det fremstår som en nabofeide, erkjenner han, men innrømmer samtidig at han er klar over at bedriften påvirker naturen negativt.

Norgips sier det ikke er mulig rense kvikksølvutslippene, og bedriften søker derfor om å få slippe tallfestede utslippsgrenser. I 2006 rapporterte Norgips utslipp av 15 kilo kvikksølv.