I løpet av helgen ble Kjell Magne Bondevik, Jan Petersen og Lars Sponheim enig om hovedlinjene i både landbruks-, distrikts— og miljøpolitikken. Sent søndag kveld lå alt an til at samtalefasen er over og detaljforhandlingene kan komme i gang.

Rene fjorder, mer bistand

Miljø har vært et av de vanskelige temaene, nå er partene enige.

En Sentrum-Høyre-regjering vil trolig ta et krafttak for å rense fjordarmene for gammelt giftavfall. Å rydde i Byfjorden koster alene flere titalls millioner kroner. Prinsippet har til nå vært at forurenser skal betale. Problemet er at det ikke alltid er like enkelt å identifisere en gammel miljøsynder. Såvidt BT erfarer er de tre partiene enige om øke statens innsats for å få fjernet gammelt PCB-avfall.

Venstre og KrF har i tillegg fått Høyre med på å øke bevilgningen til kollektivtransport. Særlig er det byene som skal prioriteres. ENØK-tiltak blir viktige for en Sentrum-Høyre-regjering. Det samme blir utbyggingen i Barentshavet der en vil holde konsekvensene for fiskerinæringen under oppsyn.

Ydmyker ingen

I tråd med ønsket fra KrF øker bistandsbudsjettet. Høyre skal til gjengjeld ha fått gjennomslag for prinsippet om økt handel med fattige land.

I landbrukspolitikken er det ikke ventet de store endringene. I alle fall ikke i første omgang. Men de tre partiene vil trolig på litt lenger sikt vurdere å gjøre noen endringer på konsesjons- og reguleringsvilkårene i landbruket. En del av skatte- og avgiftslettelsene er innrettet slik at de særlig treffer småbedrifter, inkludert gårdbrukere.

Bruddet sist uke førte ikke til at alt arbeidet startet på nytt.

Enigheten om skattelettelser på 31,5 milliarder kroner over de neste fire årene synes å stå fast. Det samme gjør kompromisset i gasskraftsaken. Kilder i forhandlingsmiljøet avviser at Høyre måtte blø da de kom tilbake til forhandlingsbordet.

Arbeid på skinner

Når KrFs stortingsgruppe møtes i formiddag vil rådet fra KrF-ledelsen være å gå til endelige regjeringsforhandlinger med Høyre og Venstre.

— Dette har vært en helt spesiell prosess, siden vi hadde dette bruddet. Men nå er arbeidet på skinner igjen. Jeg tror vi har arbeidet frem en god avklaring før gruppen skal møtes klokken 13.00, sier Einar Steensnæs i KrF-ledelsen. Han er optimist.

Tirsdag er det ventet at de tre partiene forskanser seg bak lydtette dører på Sem hovedgård på Asker. Men de trenger neppe å sitte så veldig lenge.

Selvom KrF har insistert på å kalle møtene for sonderinger, sitter Bergens Tidende med dokumenter som viser at dette har vært forhandlinger på et nokså detaljert nivå.

Partiene begynner også å få dårlig tid. I dag starter Stortingets høstsesjonen. Tirsdag i neste uke konstituerer det nye stortinget seg. Den påfølgende torsdag legger Jens Stoltenberg frem budsjettet for neste år. Innen det tidspunktet bør de tre partiene ha sin plattform klar.

SKAL FORHANDLE: Kjell Magne Bondevik og Lars Sponheim får gjennomslag for at de kan starte regjeringsforhandlinger med Høyre.
FOTO: SCANPIX