Avdelingsdirektør Kari Huseby i Sosial— og helsedirektoratet er alvorlig bekymret over at overlepper med kul på er blitt trend.

— Det er gjort veldig lite forskning på helsekonsekvensene av snusing, særlig blant dem som begynner tidlig, sier hun.

Nå vil direktoratet informere mer om snusens farer, spesielt blant unge. I tillegg satses det på avvenningstilbud.

— Vi får mange henvendelser fra folk som vil slutte. Snus øker jo bare nikotinavhengigheten, samt risikoen for hjertekarsykdommer. Dessuten inneholder snusen kreftfremkallende stoffer, og kan virke ødeleggende på tennene. Jeg vil derfor advare mot å bruke snus som røykestoppmiddel.

— Hvordan slutter man å snuse, da?

— Du følger de samme prinsippene som ved røykeslutt. Legg inn mindre priser under overleppen enn vanlig, utsett prisen etter måltider, la være å snuse før du går i møter. Det handler om å endre vanene, mener avdelingsdirektøren.

Til tross for myndighetens innbitte motstand mot snus, så forsvinner snart kreftadvarselen på snuspakkene. Det sørger et EU-direktiv for.

Direktivet kommer etter at to svenske forskningsrapporter konkluderte med at det ikke er påvist sammenheng mellom munnhulekreft og snusing.

— Men det er helt feil slik saken blir fremstilt her i Norge. I EU-landene, med unntak av Sverige, er jo snussalg forbudt. Årsaken er at man ikke ønsker nye avhengighetsskapende produkter i omløp, sier Huseby.