Denne uka går nemlig varslingsfristen på seks uker ut for renteøkninger fra flere banker i kjølvannet av at Norges Bank satte opp styringsrenta med et kvart prosentpoeng. Onsdag kan DnB NOR og Postbankens kunder vente seg en tilsvarende økning i boliglånsrenta, mens Nordea-kundene får økte låneutgifter allerede fra tirsdag av.

Skandiabanken venter til mandag i neste uke med å iverksette sin renteøkning, men heller ikke deres kunder slipper unna startskuddet på det som trolig er en lang ferd mot fordoblet boliglånsrente.

Dermed kommer de beste boliglånsrentene til å ligge på rundt 3,25-3,5 prosent. Bankkundene må imidlertid forberede seg på langt tøffere tider, advarer forbrukerøkonomene. Om tre år kan boliglånsrenta ligge på rundt 7 prosent.

Rammer unge spesielt

— Særlig de som er ferske på boligmarkedet og har mye lån i forhold til inntekt, vil nok slite mer enn andre med stadig nye rentehevinger, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1 Gruppen til NTB.

Både Statistisk sentralbyrå (SSB) og Norges Bank har anslått en renteutvikling med en eller to renteøkninger til i år og flere rentehopp hvert av de neste tre årene. Allerede i august ligger det an til en ny økning i styringsrenta, ifølge sentralbankens prognoser.

Analytikerne i Nordea Markets framhever dessuten at Norges Bank nå synes å legge større vekt på press i økonomien enn på inflasjonsmålet. Det tilsier en enda raskere retur til normalrentenivået, ifølge Nordeas Gaute Langland og Katrine Gooding Boye.

«Sentralbanken ser for seg ni renteøkninger de neste to årene,» fastslår de i mandagens renteanalyse.

Avhengig av kredittmarkedet

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DnB NOR støtter Gundersen. Hun ber DnB NORs kunder ta høyde for en rentesats som ligger 3-4 prosentpoeng høyere enn i dag. Hun synes likevel det er vanskelig å si noe helt sikkert om hvordan renteutviklingen vil se ut for privatkundene. Kredittmarkedet er vel så viktig for bankenes utlånspraksis som styringsrenta, påpeker hun.

— Bankenes utlånsrente er avhengig av hvordan prisen på penger i markedet utvikler seg. Det er ikke gitt at boliglånsrenta følger styringsrenten. Men at den skal sakte med sikkert opp, er de fleste eksperter enige om, sier hun.

Det første rentehoppet vil ikke merkes i stor grad, viser Gundersens beregninger. Et lån på 1 million kroner blir rundt 210 kroner dyrere i året, mens de som har to millioner i lån, må regne med rundt 415 kroner mer i året.

Men trolig vil de beste rentene ligge så høyt om tre år at ekstrautgiftene vil øke med tigangern, ifølge Gundersen. (©NTB)