Mange av representantene får en kort karriere som folkevalgte, så sant Jan Petersen og Kjell Magne Bondevik blir enige om å danne ny regjering.

Ni av Arbeiderpartiets representanter som møter mandag vil forsvinne hvis det blir regjeringsskifte. De er varamedlemmer for de av statsrådene som er innvalgt på Stortinget, blant dem Jens Stoltenberg, Thorbjørn Jagland og Sylvia Brustad.

I tillegg vil noen av dagens representanter forsvinne inn i en ny regjering; Kjell Magne Bondevik, Jan Petersen, Valgerd Svarstad Haugland og Odd Einar Dørum er allerede sikre. Hvem som ellers blir statsråder vil avhenge av flere faktorer:

Det er mange hensyn å ta når en regjering skal settes sammen, blant annet må mange erfarne politikere bli igjen i Stortinget for å ivareta regjeringspartienes interesser der. Politikken skal forsvares og kompromisser meisles ut i møter med andre partier.

Lang høst

Mye arbeid og mange politiske utfordringer venter de folkevalgte. Mandagens møte er en myk start:

Stortinget skal velge en fullmaktskomité som skal sjekke at alle representantene er lovlig valgt. 17 representanter skal velges. Komiteen har en uke på seg, neste mandag skal fullmaktene godkjennes. Men så går det slag i slag.

Tirsdag 9. oktober konstituerer Stortinget seg, det vil si at det avgjøres hvem og fra hvilke partier som skal være stortingspresident, varapresident og andre medlemmer av presidentskapet som til sammen består av seks personer.

Onsdag 10. oktober vil kong Harald åpne Stortinget og lese trontalen. I den varsler regjeringen Stoltenberg hvilke saker og andre tiltak den planlegger å komme med fram til sommeren. De planene ser det ikke ut til å bli så mye av, et regjeringsskifte vil også innebære omlegging av saker og planer. Men det er slikt tiden vil vise.

Nogo attåt

Torsdag 11. oktober legges regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år fram. Etter det er det ennå uklart hva som skjer, i år kan budsjettforslaget få "nogo attåt".

Dersom et regjeringsalternativ er klart, kan statsminister Stoltenberg nemlig avslutte fremleggelsen med å varsle at hans regjering vil søke avskjed. Stoltenberg har til nå ikke villet si hva han vil gjøre, men har sagt at han går av dersom et flertall i Stortinget ønsker en annen regjering. Dermed synes fredag 12. oktober å bli hans siste dag som statsminister, i denne omgang.

KrFs Kjell Magne Bondevik vil i så fall få oppdrag å danne ny regjering. Dette arbeidet vil påvirke Stortingets arbeid. Hvordan vil blant annet avhenge av hvor raskt den nye regjeringen er på plass. Klarer Høyre, KrF og Venstre å stable sammen en ny regjering innen mandag 15. oktober, kan Kongen utnevne den da. Regjeringen vil så legge fram en tiltredelseserklæring og den vil bli debattert samtidig med trontalen i Stortinget. Denne debatten vil om nødvendig bli flyttet.

To dager

Trontaledebatten strekker seg over to dager og mange av de nye stortingsrepresentantene får anledning til å debutere fra Stortingets talerstol — en større utfordring enn mange av dem har tenkt seg på forhånd.

En ny regjering vil i første omgang utarbeide tilleggsproposisjoner til de budsjettforslag Stoltenbergs regjering er kommet med. Så starter arbeidet i finanskomiteen med å finne en løsning på budsjettet som et flertall på Stortinget kan støtte. Finanskomiteen skal avgi sin innstilling 20. november, men blir tiden for knapp kan fristen forlenges. Når budsjettet endelig vedtas 14. desember kan andre saker få større oppmerksomhet.

Konstelasjonen av stortingsrepresentanter vil avhenge om Bondevik (fra venstre), Petersen og Sponheim klarer å bli enige om å danne ny regjering.