Finansminister Kristin Halvorsen (SV) sendte i fjor høst et brev til Kredittilsynet der hun ba om at det måtte bli sikrere for folk å bruke nettbank. Utspillet kom blant annet som følge av at en kvinne ved en tastefeil overførte 500.000 kroner til en ukjent mann.

Kredittilsynet har innhentet forslag til 13 sikkerhetstiltak fra bankene selv. Fredag vil tilsynet avgi rapport til Finansdepartementet om hvor langt bankene er kommet i arbeidet med å utbedre sikkerheten.

– Alle relevante banker har sluttet seg til de 13 tiltakene som skulle ha vært gjennomført innen 31. mars. Ikke alle banker har rukket dette, sier Frank Robert Berg i Kredittilsynet til NTB.

Kredittilsynet er tilfreds med forklaringene fra bankene som er blitt forsinket i sitt arbeid, men vil følge nøye med på hvordan tiltakene blir fulgt opp av framover.