Hun overstyrer dermed Utdanningsdirektoratet og velger i stedet å lytte til rådene fra en arbeidsgruppe som har foreslått endringer i kroppsøvingsfaget.

— Innsats skal spille inn, men elevenes evner og resultater skal også ha betydning når karakteren settes, sier Halvorsen til NTB.

Arbeidsgruppen er sammensatt av gymlærere fra grunnskolen og videregående. Til grunn for deres forslag ligger en større diskusjon om hva formålet med gym skal være.

— Formålet er ikke å få elevene til å springe raskest eller hoppe høyest. Kroppsøvingstimene skal inspirere til en fysisk aktiv livsstil og sørge for livslang aktivitetsglede. Faget skal fremme god folkehelse, sier Halvorsen.

Reglene for privatisteksamen skal også endres. I framtiden må privatister gjennomføre en muntlig og praktisk prøve i kroppsøving. I dag velger mange å skulke kroppsøvingstimene og heller ta opp faget som privatist. Da slipper man fysiske anstrengelser og avlegger i stedet en fire timers teoretisk prøve.