Regjeringen tar sikte på å heve den havarerte russiske krysseren Murmansk, uavhengig av om prøvene fra august påviser miljøfarlige stoffer eller radioaktivitet.

Det bekreftet fiskeri— og kystminister Helga Pedersen (Ap) onsdag.

– Uansett hva undersøkelsene fra fagetatene konkluderer med, tror jeg ikke det er mulig å få ro rundt vraket i Sørvær hvis man ikke håndterer det på en forsvarlig måte. Derfor har regjeringen nå besluttet at vraket skal fjernes, sier Pedersen til NTB.

Den russiske krysseren havarerte ved Sørvær i Hasvik kommune i Finnmark julaften 1994, og lokalbefolkningen har lenge kjempet for heving av vraket. Vraket har vært undersøkt flere ganger siden, og nylig ble det påvist funn av radioaktivt materiale i vraket.

– Lokalbefolkningen er bekymret for hva vraket har betydd for helse og miljøet rundt vraket, og denne usikkerheten vil være der så lenge det blir liggende. Dette tar regjeringen nå på alvor, sier Pedersen, som velger å ta et forbehold rundt de praktiske omstendighetene for fjerning av krysseren.

Torsdag skal statsråden og de faglige etatene som er involvert, delta i et folkemøte i Sørvær.

– En gledens dag

Bellona-leder Frederic Hauge roser fiskeri- og kystministeren for avgjørelsen.

– Vi er veldig happy i dag, dette er den typen handlekraft vi trenger. Mange politikere har unngått å ta et endelig oppgjør i denne saken, og jeg har all respekt for regjeringen når den nå snur. Dette er en stor seier for befolkningen i Hasvik og viser at lokalt engasjement nytter i miljøsaker, sier Hauge til NTB.

Hauge mener denne avgjørelsen bør sette standarden for hva som bør skje med andre vrak langs kysten, og er ikke i tvil om at en heving er praktisk mulig.

– Dette må nå ut på anbud internasjonalt, og det er veldig viktig at arbeidssikkerheten blir ivaretatt under hevingen. Man fikk hevet Kursk, så jeg tror absolutt dette er teknisk mulig – så lenge man er villig til å sette inn de ressursene som trengs.

Heves tidligst neste sommer

Beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket mener det foreløpig er for tidlig å si noe om når vraket kan fjernes, men sier at det tidligst vil skje neste sommer.

– Det er flere elementer som gjør hevingen vanskelig. Området er veldig værutsatt, noe som påvirker sikkerheten til arbeiderne. Arbeidet må gjøres på sommerstid. Vraket ligger også på så grunt vann at det er begrensninger på hvilke type fartøy vi kan bruke i arbeidet, sier Ly til NTB.

Muligheten for lekkasjer av miljøfarlige stoffer må også tas med i beregningen.

– Resultatene av feltarbeidet skal være klare 1. september, og vi vil komme med en vurdering av muligheter og metoder så snart som mulig etter dette.

Eierne må kanskje betale

Fra ti prøvestasjoner i og rundt vraket er det tatt prøver av fisk, sedimenter og skjell som skal undersøkes for innhold av de kreftfremkallende stoffene PCB, tungmetaller og andre miljøgifter.

Norske myndigheter skal også ta kontakt med de russiske eierne av båten for å finne ut mer om hvilke stoffer det kasserte skipet inneholdt da det gikk på grunn på vei til vraking.

I tråd med prinsippet om at forurenser betaler, vil det også kartlegges hvorvidt eier av vraket eller andre ansvarlige kan stilles til ansvar for oppryddingskostnadene, skriver Fiskeri- og kystdepartementet i en pressemelding.

Steinar Mikalsen