Har du hørt påstander som bør faktasjekkes? Send oss en mail på faktasjekk@bt.no