Det er gjort funn av platesykdommen pærebrann i følgende områder:

  • Hjellestad (ved kaien) i Bergen
  • Ågotnes i Fjell
  • Liaskjæret i Fjell
  • Stolmen i Austevoll

Har du hage innenfor en rekkevidde på 4 kilometer fra funnstedet vil prydbusker av typen bulke— og pilemispel bli fjernet fra hagen din.

Mattilsynet vil sende representanter til alle hageeiere i de aktuelle områdene for å se til at plantene blir fjernet og destruert.

Kan drepe frukttrær

— Vi er redd for at sykdommen skal spre seg til frukttrær. Det vil i tilfelle føre til store økonomiske tap for eierne. Derfor prøver vi å utrydde sykdommen fra Norge, sier seksjonssjef Åse Ellen Bech ved Mattilsynets distriktskontor i Bergen.

Bech sier sykdommen tidligere er påvist i Tysnes og Fitjar.

— Disse buskene vokser også vilt her på Vestlandet. Pærebrann oppstår vanligvis ved temperaturer over 14 grader. Men nå ser det ut som den kan smitte helt ned mot 10 grader. Dette er en ekkel utvikling, og vi ønsker nå å sette en stopper for sykdommen, sier seksjonssjefen.

Pærebrann ble først påvist i Stavanger-området, og har spredd seg videre nordover.

Trær som er smittet vil normalt dø etter noen måneder. Mindre busker overlever gjerne bare noen uker.

Eiere kan hjelpe til

- Er det noen hageeierne selv kan gjøre?

— De som bor i områdene rundt de påviste tilfelle kan selv være med på å fjerne buskene, sier Åse Ellen Bech.

Hun ber også hageeiere som oppdager symptomer på pærebrann på trærne sine om å ta kontakt.

Er du usikker på om hagen din er innenfor de aktuelle områdene, ta kontakt med Mattilsynets distriktskontor:

For Bergen og Fjell, distriktskontoret for Bergen, telefon 55 21 58 00

For Austevoll, distriktskontoret for Sunnhordland, telefon 53 45 42 00

<b>SVUNNEN PRYD:</b> Visne brune blader som ikke faller av, er et av symptomene på pærebrann.<br/>FOTO: MATTILSYNET