Renteutviklingen i andre land sammen med usikkerhet omkring uravstemningen i privat sektor, fikk torsdag rentene i pengemarkedet til å stige med nye to punkter. Rentene på tre måneders lån er nå 6,39 prosent, mens en måneds pengemarkedsrente ligger på 6,24 prosent. Foliorenten i Norges Bank er 5,75 prosent.

Den europeiske sentralbanken ESB besluttet torsdag å heve rentene i eurosonen med 0,25 prosentpoeng. Det ga imidlertid ingen utslag på rentene i det europeiske pengemarkedet fordi økningen var kalkulert inn på forhånd.

Samtidig fortsetter verdien av den norske kronen å synke i forhold til noen av våre viktigste handelspartnere. Det gjelder i første rekke Sverige. En norsk og en svensk krone har de siste dagene i praksis vært like mye verdt. Ett britisk pund koster nå omlag 14 kroner og en dollar nesten 9 kroner.

I forhold til euro svekket kronen seg i dag til 8,16, men det er fortsatt en høyere kroneverdi i forhold til ØMU-valutaen enn vi etter gjeldende valutaforskrifter skal ha.

Det nye i situasjonen er at EU-valutaen har svekket seg så sterkt i forhold til dollar og pund at Norge av den grunn holder en sterk krone mot de kontinentale EU-landene.

Mulighetene for en ny renteøkning fra Norges Bank har samtidig rykket enda nærmere.

NTB