— Justisministeren var der i går, kommunalministeren kommer fredag, selv har jeg snakket med de berørte fylkesordførerne, sier statsministeren.

Dette var forklaringen på hvorfor statsminister Jens Stoltenberg ikke tok seg tid til å besøke Vestlandet for å treffe ofre etter stormen «Dagmar».

Det var etter et møte med regjeringens kriseutvalg torsdag formiddag Jens Stoltenberg sa han ikke ville dra vestover for å skaffe seg sitt eget inntrykk av uværets herjinger i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Som Gro

Dermed var han nær ved å følge samme mønster som forgjengeren Gro Harlem Brundtland, etter nyttårsstormen i 1991. Hun ble i Oslo, mens den da ferske kong Harald dro og møtte folk. Denne hendelsen skapte en viss irritasjon i forholdet mellom statsministerens kontor og Slottet.

I år skal ikke kongen vestover:

— Det forefinnes ingen slike planer, opplyser Slottets informasjonsavdeling til bt.no.

Taus om nyttårstalen

— Har de siste dagers dramatiske hendelser fått deg til å skrive om deler av nyttårstalen som du skal holde til det norske folk søndag kveld?

— Det vil jeg ikke si noe om, svarer Jens Stoltenberg.

- Vanligvis spilles jo nyttårstalen inn før jul. Betyr det at den er i boks også i år, og ikke vil bli endret eller tatt opp på nytt?

— Du får vente til første nyttårsdag og høre når talen blir sendt, er statsministerens svar på bt.nos gjentatte spørsmål.

Glad for Hardangerledning

Sammen med resten av norsk presse møtte bt.no statsministeren og justisministeren i hagen utenfor statsministerboligen, like bak Slottet.

— Det som har skjedd de siste dagene viser hvor riktig det var å bygge en ny kraftledning gjennom Hardanger. Den er alt under arbeid. Rett før jul besluttet regjeringen også å bygge kraftledningen fra Fardal til Ørskog. Også det en riktig beslutning for å trygge kratforsyningen i landet, selv om det tar noen år før denne står ferdig.

Statsministeren sa etter møtet med eksperter fra de berørte etatene i formiddag at et bedre utbygget kraftfremføringsnett er ett av flere tiltak som skal styrke forsyningssituasjonen. Ellers var han mest opptatt av meldinger og rapporter som skal komme, enten til regjeringen, eller fra regjeringen til Stortinget. Det gjelder både bedre sikring av telenettet og bedre sikring mot flom og uvær.

Regjeringen har imidlertid ingen umiddelbare strakstiltak på beddingen, verken administrative eller økonomiske.

Ikke nytt sårbarhetsutvalg.

Statsminister Jens Stoltenberg ser ikke behov for å nedsette et nytt sårbarhetsutvalg, et slik Kåre Willoch ledet for ti år siden. Han sa i formiddag at de ulike rapporter og meldinger som er under veis langt på vei vil gi svar på de spørsmål som folk stiller seg etter dramatiske hendelser det siste året.

— Men en ting er sikkert. Vi må regne med mer ekstremvær i fremtiden. Dette er ikke over, dette er noe vi må forberede oss på. Derfor er det nødvendig å få på plass de utredningene og rapportene som nå kommer for å gjøre oss best mulig i stand til å møte disse utfordringene.

- Hvem skal betale for alle skadene og alle tiltakene som må gjøres?

— Det skal vi som bor i dette landet. Enten som regninger, avgifter eller som skatt over statsbudsjettet. Sammen skal vi betale det dette vil koste, sa Jens Stoltenberg på sin romjulspressekonferanse i statsministerhagen.