Lukningstidsloven står mer eller mindre for fall. Det blir i løpet av få måneder helt og holdent opp til de forretningsdrivende selv å regulere stengetiden.

Men samtidig som dereguleringen tar et nytt skritt på hverdagene, skal det fortsatt være reguleringer av søndagshandelen. Det er barne— og familieminister Laila Dåvøy (KrF) som er ansvarlig statsråd for denne omleggingen.

- Folk må avgjøre selv

Hun sier i samtale med Bergens Tidende at regjeringen akter å gå fort frem for å iverksette reformen, for det er strengt tatt ikke behov lenger for å regulere luknings- og åpningstidene, bortsett fra å skjerme helligdagene mest mulig.

— Hva er galt med dagens ordning? Har vi ikke de åpningstider vi trenger?

— Vi ønsker å la folk selv få avgjøre dette. Det er for øvrig et viktig prinsipp hos denne regjeringen å få færre reguleringer enn de vi har.

Sene innkjøp i Oslo

— Harmonerer liberaliseringen av lukningstidene med Kristelig Folkepartis ånd og grunnsyn?

— Jeg har ikke store motforestillinger i så måte.

— Går du selv i butikken for eksempel etter klokken 22?

— Ja, etter sene arbeidsdager i Oslo, men ikke her på Askøy.

— Skal søndagshandelen på bensinstasjonene til gjengjeld bli ofret?

— Hvordan vi skal regulere søndagshandelen, skal vi se nærmere på.