Fra onsdag trenger man ikke lenger et eget flytteskjema fra ligningskontoret. For folk på flyttefot ligger nå flyttemeldingen forhåndsutfylt på internett.

— Det gjør det både raskt og enkelt å melde flytting. Alle som flytter innenlands, kan ved å logge seg på www.skatteetaten.no levere flyttemeldingen elektronisk, sier Lise Halvorsen i Skattedirektoratet.

Mer enn en halv million personer flytter hvert år i Norge. Folkeregistret sørger for å oppdatere et stort antall offentlige og private registre med den nye adressen. For å gjøre et enda enklere, er det nå satt i gang et samarbeid med Posten om en felles flytte- og adresseendringstjeneste.

I løpet av sine 100 år har Folkeregisteret utviklet seg fra lokale registre stort sett i de store byene, til det viktige samfunnsregisteret det er i dag.

For planlegging i kommuner, fylker og på landsbasis er opplysningene i folkeregisteret alfa og omega. Folketrygden bygger også på opplysninger fra folkeregisteret, og det danner grunnlag for valgmanntallet og skattemanntallet. Et oppdatert folkeregister er derfor helt nødvendig for et moderne samfunn, heter det i en pressemelding fra Skattedirektoratet.

Hvert år gjøres det 30 millioner oppslag i folkeregisterdatabasen. Folkeregistrene er i dag en del av ligningskontorene, og mer enn 400 årsverk spredt over hele landet er nødvendig for å holde registeret à jour.