I går satte Norges Bank opp renten for fjerde gang siden våren 2004. Den såkalte foliorenten på utlån fra Norges Bank til bankene ble økte med 0,25 prosentpoeng til 2,75 prosent.

Foliorenten er nå ett prosentpoeng høyere enn den var på bunnen våren 2004.

Det tilsvarer en økt rentekostnad på 900 kroner per måned for et lån på 1,5 millioner kroner.

Og Norges Bank spår selv at renten vil stige ytterligere ett prosentpoeng i løpet av ett år, og til cirka 4,5 prosent.

Flere renteøkninger i vente

Men lånekundene bør forberede seg på at lånene blir enda dyrere, mener porteføljeforvalter Gunnar Torgersen i Holberg Forvaltning.

I markedet for rentekontrakter – et marked som rett og slett er et organisert veddemål om hvordan renten vil utvikle seg i fremtiden – spås som fra Norges Bank at renten vil stige enda ett prosentpoeng innen ett år.

Torgersen tror det er sannsynlig at renteøkning både blir sterkere og raskere enn markedet for rentekontrakter og Norges Bank gir signal om.

I løpet av 2003 kuttet Norges Bank rente med over fire prosentpoeng, som var mye raskere enn noen hadde trodd. Torgersen tror det samme vil skje når renten er på vei oppover igjen.

– Erfaringen viser at når du passerer en bunn så har utviklingen en tendens til å gå rasker enn du tror, på samme måte som når den passerer en topp, sier Torgersen.

Kan snu boligmarkedet

Renteøkningen kan få boligmarkedet til å snu, tror Torgersen, spesielt dersom renteøkning kommer raskere og kraftigere enn hva spekulantene i rentemarkedet tror i dag.

Det hjelper ikke at flertallet av lånekundene tåler høyere renter.

– Det er ikke så veldig mange som skal få problemer med å betale boliglånene før stemningen kan snu, sier Torgersen.

Da blir det kjøpers marked, spår han.

Den årlige boliglånsundersøkelsen fra Kredittilsynet viser at 17 prosent av nye boliglån til låntakere under 35 år er større enn boligenes verdi. Det er blant andre denne gruppen som er sårbar når renten stiger.

Tallene fikk direktør Bjørn Skogstad Aamo i Kredittilsynet til å etterlyse både renteøkninger og strammere utlånspraksis fra banken for å dempe utlånsveksten.

To renteøkninger til i år

I pressemeldingen i forbindelse med renteøkning skriver Norges Bank at aktiviteten i norsk økonomi er høy og at banken ser tegn til kapasitetsskranker i flere virksomheter. Sysselsettingen øker raskere og lønnsveksten kan bli større enn tidligere ventet. Dette er med og trekker prisstigningen oppover, og forsvarer at renten skal settes opp.

Torgersen tror Norges Bank kommer til å sette opp rente to ganger til i år den første på rentemøtet i august.