Fra 1. mai er det ingen nåde for norske båtførere. Da må alle som er født etter 1.1.1980 ha skaffet seg et førerbevis om de skal kjøre en båt som er større enn åtte meter eller har mer enn 25 hestekrefter.

Statssekretær Rikke Lind i Nærings— og handelsdepartementet sier at innføring av båtførerbevis har vært diskutert i mange år.

— Vi er veldig glade for at Regjeringen endelig klarte å lande denne saken, og fatte en beslutning. Det er bred enighet blant faginstansene om at dette er bra. Vi har de siste årene fått større båter med større motorer, og flere alvorlige ulykker. Dermed er det all grunn til å bedre sikkerheten til sjøs, påpeker hun.

Til tross for at det nå er mindre enn to måneder til regelverket trer i kraft, viser en undersøkelse utført av InFact at syv av ti som faller inn under ordningen, ennå ikke har skaffet seg beviset.

Lite informasjon

-Vi har sikkert ikke vært gode nok til å informere, men når næringsminister Trond Giske åpner Båtmessen på Lillestrøm i dag, kommer han til å ha fokus på det, og vi kommer til å øke informasjonsaktiviteten frem mot 1. mai, sier hun.

Båtekspert og redaktør av båtbladene Båtliv og Seilas, Ole Henrik Nissen-Lie, er tilfreds med de nye reglene.

-Jeg synes det er flott at båtførerprøven blir obligatorisk. For at vi skal ha et godt båtliv er det veldig viktig at folk kan et minimum av sjømannskap, som navigasjon og grunnleggende regler om vikeplikt, sier Nissen-Lie.

Han påpeker at basiskunnskapen blir særlig viktig ettersom båtene stadig blir større.

-Det er store krefter vi snakker om, så man bør vite hva man gjør, og ikke minst er det viktig at de du møter kjenner spillereglene, påpeker Nissen-Lie.

Redaktøren er imidlertid kritisk til at regelen kun gjelder for båtførere under 30 år.

-Blant bransjeorganisasjoner og i båtfaglige miljøer har det vært mye diskusjoner om denne beslutningen, som vel var ganske uventet. Jeg synes det er underlig at de har landet på en slik løsning. Det er ikke uten videre lett å se hvorfor dette ikke skal gjelde for dem over 30 år også, sier han.

Ikke dyrt

Nissen-Lie presiserer at mange har mye kunnskap selv om de ikke har tatt beviset.

-Det er mange som har mye kunnskap uten å ha avlagt eksamen, sier han.

Ifølge Rikke Lind vil kravet om båtførerbevis omfatte alle aldersgrupper. Grunnen til at grensen foreløpig er satt ved dem som er født etter 1.1.1980, er at det ville vært skapt behov for et stort byråkrati dersom det skulle ha omfattet alle fra dag én.

-Det er mest naturlig å stille krav til dem som er yngre og ikke har så stor erfaring. De fleste over 30 år som ferdes på sjøen, har vært der i mange år, og har dermed opparbeidet seg erfaring, fastslår hun, og peker samtidig på kostnadene som et sentralt punkt.

-Det var viktig for Regjeringen er at det ikke blir omfattende kostnader knyttet til ordningen. Derfor landet vi på at en teoretisk prøve var det rette. Kostnaden for å ta prøven blir på omkring 500 kroner, og det er en overkommelig pris for de fleste.

Også administrerende direktør Erlend Prytz i båtorganisasjonen Norboat hilser påbudet velkommen. Han er klar på at organisasjonen nå ønsker å straffe dem som ikke følger reglene til sjøs.

-Norboat har jobbet for at båtsertifikatet skulle knyttes opp mot reelle sanksjonsmuligheter, for å ha et ris bak speilet. Vi tror blant annet dette kan bidra til å fjerne råkjørerne og promillekjørerne fra sjøen, og sanksjonsordningene vil gjelde alle båtførere, uavhengig av alder, sier Prytz.

- Reduserer ikke drukninger

Norboat tror påbudet om båtførerbevis ikke vil redusere antall drukningsulykker i vesentlig grad.

— Skal du redusere antall drukninger ytterligere må folk blant annet bli flinkere til å bruke vest, noe som kan skje gjennom et vestpåbud eller gode holdningskampanjer, sier Prytz.

Han tror derimot at det kan bli færre kræsjulykker.

— Når det gjelder kræsjulykker skyldes det i første rekke fart, alkohol og mørke, eller en kombinasjon av disse elementene. Ved å innføre sanksjonsmuligheter, at folk faktisk kan miste retten til å føre båt ved alvorlige brudd på lover og regler, tror vi det kan få veldig stor betydning, og redusere kræsjulykker, påpeker Prytz.

— Vi mener uansett at flere bør ta dette beviset, selv om de er over 30 år. Det vil gi større trygghet og trivsel på sjøen for alle