Like før klokken 14 mandag lettet flyet med Maria Amelie. Hun blir eskortert til Russland av en tjenestemann fra Politiets utlendingsenhet (PU), etter at hun ble pågrepet av politiet samme morgen. Det var en svært nedtrykt 25-åring som gikk om bord i flyet, ifølge pressefolk på stedet. Kjæresten Eivind Trædal er også med om bord.

Dermed førte ikke advokat Brynjulf Risnes forsøk på å få stanset utsendelsen ved å be om en midlertidig forføyning fram.

Utlendingsmyndighetene (UNE) valgte å ikke utsette uttransporteringen til etter dette møtet.

Oslo byfogdembete opplyser at de tar sikte på å beramme et rettsmøte i løpet av de nærmeste dagene.

— Advokaten har bedt om at begjæringen behandles umiddelbart, men har ikke særskilt bedt om at den behandles uten rettsmøte. Altså får ikke begjæringen oppsettende virkning, opplyser informasjonssjef Irene Ramm ved Oslo tinghus.