Det er klart etter at det ble vedtatt å gi tilbud om studiepoeng under verneplikten.

Ordningen trer i kraft fra nyttår og innebærer at vernepliktige som starter høyere utdannelse i Forsvaret skal få studiepoeng hvis de tar et eller flere av studiene juss og militærmakt, etikk og militærmakt og kropp, bevegelse og energi. Hvert av emnene skal gi fem studiepoeng.

Poengene kan tas med tilbake til det sivile liv og brukes som en del av bachelor— eller mastergrad.

— Dette er med på å gjøre førstegangstjenesten langt mer attraktiv, sier sjef for Forsvarets stabsskole, flaggkommandør Louise Bastviken, til Forsvarsnett.

— Forsvaret skolesenter går nå fra å være en av Norges minste høyskoler til å bli en av de aller største, sier hun.

Minst halvparten av de årlig rundt 10.000 vernepliktige har generell studiekompetanse og får dermed sjansen til å tjene opp studiepoeng.