Høyre får nye tilhengere fra alle leire, vokser med 3,5 prosentpoeng og er landets største parti i en ny meningsmåling.

Partileder Erna Solberg kan notere seg for en oppslutning på 27,9 prosent i målingen som Respons har utført for Aftenposten.

**Les også BTs leder onsdag:

Samling i blått**

Flertall Fremgangen er solid nok til at Høyre og Fremskrittspartiet beholder sitt flertall alene — altså med tilslutning fra over halvparten av velgerne - selv om Frp faller med 2,3 prosentpoeng til 22,7 prosent. Samlet får de to høyrepartiene 50,6 prosent.

Valgforsker Hanne Marthe Narud ved Universitetet i Oslo påpeker at bakgrunnstallene viser at Høyre spiser av Frps velgere, og at det er en tendens over flere målinger som viser at den største utvekslingen av velgere går mellom Høyre og Frp.

— Der Høyre går frem, går Frp tilbake, forklarer Narud.

Men samtidig viser målingen at Høyre har tilvekst av velgere fra samtlige partier, med unntak av SV.

Ap faller Oppslutningen om Arbeiderpartiet faller med 1,4 prosentpoeng fra november til 26,4 prosent i desember. Narud mener at mye av tilbakegangen handler om regjeringsslitasje.

Målingen i Aftenposten viser for øvrig noe av den samme tendensen som andre målinger har vist i lengre tid, nemlig at de øvrige partiene sliter med å nå opp til gamle høyder:

SV går frem 0,1 prosentpoeng til 6,0 prosent, Senterpartiet øker med 0,5 prosentpoeng til 5,7, KrF mister 0,1 prosentpoeng til 4,6, mens Venstre igjen faller under sperregrensen med et fall på 0,9 prosentpoeng til 3,7 prosent oppslutning. Rødt får 1,1 prosent (-0,2) og kategorien andre 1,9 prosent (+0,8).

Klarer Høyre å holde seg størst? Si din mening her.