• Kommunene rundt Osterfjorden og Bjørnefjorden er de mest attraktive bostedene på Vestlandet.* Unge voksne strømmer til Bergen, men barnefamiliene holder seg unna.* Østlandet er landets mest attraktive boområde, mens Vestlandet og Nord-Norge scorer dårligst.

GEIR SALVESEN

WENCHE FUGLEHAUG

BERGENS TIDENDE/AFTENPOSTEN

Dette er noen av resultatene man kan lese ut av Attraktivitetsbarometeret for 2008, en undersøkelse Telemarksforskning har gjort på oppdrag fra NHO.

— Folk stemmer med føttene; det er best å bo der folk vil flytte til, og Østlandet er best, sier Petter Furberg, næringspolitisk direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon til Aftenposten.

Undersøkelsen deler Norge inn i 83 «næringsregioner» og rangerer disse etter forskjellige faktorer. Størst vekt legges på til- eller fraflytting og vekst i arbeidsplasser.

Resultatet er en liste hvor ni av de ti mest attraktive områdene ligger på Østlandet, med Øvre Romerike på topp for andre året på rad.

Ifølge undersøkelsen er Vestlandet og Nord-Norge generelt de minst attraktive landsdelene. Likevel er det regioner her vest som scorer høyt (se egen liste).

Helt på bunnen av listen står Midt-Finnmark og Søre Sunnmøre.

Bergen og Stavanger faller

Blant storbyområdene er det Trondheimsregionen som gjør det best med en 16. plass, fulgt av Tromsøregionen (22) og Oslo (27). Bergen/Askøy faller fra 22. plass i fjor til 44. plass\ \i år, mens Stavangerregionen raser helt fra 11. til 72. plass.

For Bergen og Askøy er bildet mer komplisert enn plasseringen antyder. Blant unge voksne er nemlig regionen den fjerde mest attraktive, samtidig som den ligger helt nede på 80. plass når det gjelder å lokke til seg barnefamilier.

Dette passer inn i det større bildet undersøkelsen tegner: De store byene «støvsuger» landet for unge voksne, samtidig som manglende boligbygging og sterk prisøkning på boliger gjør at andre grupper skygger unna. Barnefamiliene velger heller å bosette seg i naboregionene, hvor man kan pendle til arbeid i byene.

NHO konkluderer med at sentraliseringen øker i gode tider, og at høy kafétetthet virker tiltrekkende på alle aldersgrupper.

Luster ikke best likevel

Tidligere i sommer kåret Dagens Næringsliv Luster til landets beste sted å bo, tett fulgt av andre kraftkommuner. NHOs undersøkelse gir imidlertid et helt annet bilde - resultatene er nesten de stikk motsatte av DNs kåring, som er blitt hyppig gjengitt i aviser og fjernsyn. Her er Luster på 41. plass, som del av region Sogn.

I begge undersøkelser er det brukt tall fra Statistisk sentralbyrå.

- Hva er det som er så galt med den andre målingen?

— Alle faktorer kan ikke veie like mye. Og så er det noe galt med selve hovedgrepet. Kriteriene kan i og for seg være riktige, men såkalte objektive kriterier om hvor det er best å bo, duger ikke hvis ingen vil bo der. Og det er heller ingen kriminalitet der folk ikke vil bo. Vi må ta mer hensyn til arbeidsplasser, kommunikasjoner og andre slike forhold, sier Petter Furberg.

- Hva er de viktigste funnene i barometeret?

— At det er en storstilet sentralisering på gang i Norge, og at folk flytter til det sentrale Østlandet. Men det er ikke bare Oslo, Bærum og Asker som har stor attraksjonskraft. Også øykommuner som Rennesøy i Rogaland er blitt attraktive. Det kan skyldes fastlandsforbindelse. Men det viser seg at nærhet til sterke regionsentra med mange arbeidsplasser er viktig lokkemat, sier Furberg.

Hvor mener du det er best å bo? Del dine synspunktet nedenfor.

Brekke, Eirik