Det sier avdelingsdirektør Torill F. Tandberg i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til Bergens Tidende.

EU vedtok salgsforbudet for denne type kunstgjødsel til vanlige forbrukere i juni 2009. Hensikten var å gjøre det vanskeligere å produsere hjemmelagde bomber. Regelverket ble vedtatt tatt inn i EØS-avtalen 1. juli i år. Nå trer forskriftene som regulerer forbudet i kraft.

Anders Behring Breivik kjøpte seks tonn kunstgjødsel med høyt nitrogeninnhold av Felleskjøpets utsalg på Rena i Østerdalen. Bomben, som gikk av i regjeringskvartalet i Oslo 22. juli, var trolig på rundt 950 kilo. Store mengder kunstgjødsel sto igjen på gården Behring Breivik leide på Åsta, rett sør for Rena.Forskriftene ville ventelig ikke ha forhindret Anders Behring Breivik fra å kjøpe kunstgjødslet på lovlig vis, siden salg til bønder og produsenter av matvarer ikke blir omfattet av omsettingsforbudet. Behring Breivik hadde registrert et eget firma, Geofarm, med formål å produsere grønnsaker, meloner, rot— og knollvekster.

Avdelingsdirektør Torill F. Tandberg opplyser at DSB har hatt en tett og god dialog med Yara, som en av verdens største kunstgjødselprodusenter, samt distributører som Felleskjøpet og forbrukere som bønder, hagebruk og sprengningsbransjen.

— Det pågår fortsatt diskusjoner, for eksempel om hvordan en bonde skal bevise at han er bonde og dermed fritt kjøpe kunstgjødsel med høyt nitrogeninnhold.

— Vi tar sikte på å kunne gå ut med retningslinjer om dette i løpet av november, sier Tandberg.

I EU er det også foreslått regelverk for kontroll med en rekke ulike kjemikalier som kan brukes til sprengstoffproduksjon.

— EU har ennå ikke konkludert. Det er en prosess vi følger med på, sier Tandberg.