Overforbruk av vann på grunn av rekordvarme maidager har kommet som en kalddusj på flere kommuner. Flere av dem har innført forbud og restriksjoner mot vanning.

Hovedproblemet med høyt vannforbruk er at trykket forsvinner hos forbrukerne som bor i høyereliggende strøk. I tillegg til alle problemene det skaper å ikke få vann ut av dusjen og krana, kan det medføre stor risiko hvis det ved en eventuell brann ikke er stort nok trykk i brannmannskapets slanger.

Blant kommunene som nå enten forbyr vanning med hageslange eller maner til vettug bruk er Fredrikstad, Larvik, Flekkefjord, Bærum, Molde, Stord, Fitjar, Sveio, Kvinnherad og Bømlo. Vannverkene melder om en økning i vannforbruket på 40–200 prosent de siste ukene.

– Vi opplever en enorm økning om ettermiddagen når folk kommer hjem fra jobb og vanner plener, hager og jordbæråkre, sier avdelingsingeniør Tore Nesbø i Fitjar kommune til NTB.

Trosser forbud

Vannforbruket i Fitjar har økt fra normalt forbruk på rundt 22 liter i sekundet til opp mot 40 liter i sekundet på kveldstid.

– Vi gikk ut med vår oppfordring før helgen, men det virker ikke som innbyggerne følger opp. Mange føler nok at de har betalt for vannet og derfor kan vanne i vei, sier Nesbø.

Han håper likevel folk tar til fornuften, også i kommuner der det foreløpig ikke er noe problem med vannforsyningen:

– Svært få vannverk er i stand til å håndtere et så stort forbruk på lengre sikt.

Direktør Einar Melheim i Norsk Vann minner om at det ikke er nødvendig å vanne plenen i timevis hver kveld bare fordi det har vært en varm dag.

– Generelt er det mye unødig vanning i hele landet. Vår oppfordring til folk er at de tenker seg om før de setter på sprederen og lar den gå, sier Melheim.

Følg med

Forskjellene er store fra kommune til kommune når det gjelder vannforsyningen i kranene. Kommuner med høyereliggende bebyggelse er mer utsatt enn andre, mens høyt innbyggertall og størrelsen på vannverkene også spiller en rolle. Norsk Vann ber folk følge med på nettsidene til hjemkommunene, da det er de som kommer med eventuelle vanningsrestriksjoner.

IVAR leverer vann til 260.000 innbyggere i 11 av Rogalands lavtliggende kommuner og har ingen problemer:

– Vi har en økning på 30-40 prosent i vannforbruket, men det takler vi bra. Vi hadde fulle magasiner fra i fjor, så her er det ingen fare, sier seksjonsleder for kilde— og vannbehandling Jone Bakke.