— Vi er i ferd med å gjenskape de opprinnelige elvemiljøene og bedre mulighetene for friluftsliv og trivsel, sier seksjonssjef Steinar Schanche i Norges vassdrags- og energidirektorats (NVEs) plan og miljøseksjon.

Flere elver både i nord og sør er allerede reparert med gode resultater. Nå strømmer det på med ønsker fra grunneiere og kommuner. I en lang periode ble det laget elveforbygninger, vei- og jernbaneanlegg langs elver og andre fysiske tiltak. Fiskens livsgrunnlag ble ikke vektlagt.

Elvene ble ofte snorrette med solid steinfylling på hver side. Kulper, grøntområder, jordvoller og annen fisketrivsel forsvant. Dermed unngikk også laks, ørret og røye disse vassdragene, til lokalbefolkningens store fortvilelse.

NVE vil bruke minst fem millioner kroner i året til elvereparasjon. Jernbaneverket, Veivesenet, fylkeskommunene, fylkesmennene, grunneierne og kommunene skal også bidra.

— Vi har ingen problemer med å innse at våre tiltak i «gamle dager» har vært negative for livet i og omkring elvene, sier sjefingeniør Knut Aune Hoseth i NVE.