• Bildeserie øverst i artikkelen. — Flommen i Drammensvassdraget i 2007 var stor. Dette kan bli enda verre, sier vakthavende hydrolog i NVE, Erik Holmquist.

Vannmengdene er stigende i alle tilløp til Drammensvassdraget, skriver Aftenposten.

Mulig 20-årsflom

I Drammenselva var vannstanden 2,47 meter over normalen torsdag morgen, ifølge Drammens Tidende.

2,86 meter over normalen er kritisk. Flomfaren er størst i Nedre Eiker.

I Sperillen kan vannivået overstige en 50-årsflom. I Drammenselva er det risiko for 20-årsflom.

IfølgeStatens vegvesener ingen veier i Buskerud stengt ennå.

Status i 11.30-tiden:

Ifølge NVE er vannføringen fortsatt økende:

  • Sperillen, Buskerud: 151,6 moh. Prognosene forverret. Vannstanden kan komme opp mot 153,5 moh i løpet av helgen.
  • Krøderen, Buskerud: 134,5 moh. Prognosene forbedret. Vannstanden forventes å nå 135,0 moh.
  • Tyrifjorden, Buskerud: 63,5 moh. Vannstanden forventes å stige til 64,7 moh., noe som tilsvarer det som ble registrert i juli 2007.
  • Hallingdalselva: Stabiliserende.
  • Begna, Valdres: Stabiliserende.
  • Drammenselva: Til helgen forventes et vannivå over 2007-nivået.