Landsstyret i NTL vedtok sent torsdag kveld en uttalelse som krever at staten viderefører 100 prosent statlig eierskap i både Statoil og SDØE:

"NTL mener at norsk oljepolitikk fortsatt må ta utgangspunkt i at ressursene er det norske folks eiendom, og at staten skal styre utviklingen. Denne styringen må ikke overlates til markedskreftene".

-Uttalelsen ble enstemmig vedtatt, understreker førstesekretær Arne Klausen i NTL overfor NTB.

NTB