Det er Aftenposten som skriver dette. Garantien omfatter mellomdistansestrekninger på Østlandet, og den har kostet NSB flere millioner kroner de årene den har vært gjeldende. Siste året ble det trolig utbetalt 1,2 millioner kroner.

Garantien går ut på at kunder med månedskort får refundert fem prosent av billettprisen dersom togene er forsinket etter et på forhånd definert måltall.

Begrunnelsen for at NSB vil fjerne garantien er at den har blitt vanskeligere å administrere etter at det ble innført fleksible månedsbilletter og at NSB og Jernbaneverket nå er to forskjellige selskaper. NSB risikerer dermed å betale for forsinkelser som skyldes Jernbaneverket.NTB