Han velger å gå av etter eget ønske, opplyser NSB.

– Det er med stor beklagelse at jeg har mottatt Stein Nilsens ønske om å slutte i NSB, sier konsernsjef Einar Enger.

– Han har gjennomført en krevende forberedelsesfase for å kunne etablere et helt nytt produkt til våre kunder i Norge, sier han.

Nilsen har blant annet ledet arbeidet opp mot økningen i togtrafikken fra 2012.

– Vi har vi opplevd en økende erkjennelse i de politiske miljøene for jernbanens utfordringer og jeg håper virkelig at de politisk ansvarlige i større grad går fra ord til handling, sier Nilsen. Han går av 1. april.