Resultatet er det beste i konsernets historie, melder NRK.

Etter skatt utgjør resultatet 346 millioner kroner for NSB. Informasjonssjef Åge Christoffer Lundeby opplyser at resultatforbedringen først og fremst skyldes at flere reiser med tog.

– Trafikken øker på alle strekninger. Størst prosentvis vekst i passasjertallet er det på strekningen Halden-Göteborg med 22 prosent. Men i antall passasjerer betyr en økning på 10 prosent eller mer på Dovrebanen, Sørlandsbanen og Østfoldbanen mye mer, sier han.

Gods— og busstrafikken bidrar også til NSBs forbedrede resultat.

Lundeby tror miljøhensyn kan være en forklaring på hvorfor flere reiser med tog.

– Dette gjelder særlig strekninger der det alt i alt kan ta nesten like lang tid med fly som med tog, som Oslo – Kristiansand og Oslo – Göteborg, sier Lundeby.

De neste fem årene skal NSB bruke 5 milliarder kroner på oppussing og kjøp av nye tog.

Punktligheten er derimot fortsatt et problem for NSB. Det var kun i mars og april i år at selskapet nådde sitt eget mål om å ha ni av ti avganger i rute.