Norges Turbileierforbund har anmeldt forholdet til politiet. NSB hevder å ha sitt på det tørre etter kontakt med Statens vegvesen. Og Samferdselsdepartementet har fått enda en kollektiv hodepine, skriver Aftenposten.

— Vi tar gjerne en dialog med partene etter at denne akutte situasjonen er løst, sier statssekretær Bård Hoksrud (Frp) i Samferdselsdepartementet til Aftenposten.

Striden om trafikkvilkårene både for utenlandske lastebiløselskaper innen godstransporten og for norske busselskaper har pågått i flere år, se her.

Feil på Dovrebanen

Striden har oppstått etter at en feil sist fredag på Dovrebanen utløste en «buss for tog»-kjøring i regi av NSB som varer til tirsdag ettermiddag.

— Vi trengte 262 busser. Etter en dialog med norske selskaper ble vi nødt til å leie inn 13 svenske busser for å møte behovet for å få fraktet passasjerene slik de har krav på, sier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB.

Presset næring

Turbilnæringen reagerte umiddelbart.

— NSB kan slett ikke sette inn utenlandske busser i denne typen ordinær rutedrift. Slik persontransport skal foregå i henhold til reglene, som innebærer at du skal ha et såkalt løyve her i Norge, sier leder Sveinung Johansen i Norges Turbileierforbund.

- Men kan NSB få tak i tilstrekkelige norske busser når slike hendelser forekommer?

— Markedet for turbiler er presset akkurat nå, det er riktig. Men det nytter ikke at NSB av den grunn setter inn utenlandske busser uten å bry seg om reglene. Tenk deg at du ikke får tak i en drosje en lørdagskveld. Er det da helt i orden at du kaprer en piratdrosje? Mange vil vel svare nei, mener Johansen.

- Hva er egentlig problemet for norske turbilselskaper?

— Vi sliter ikke minst med et dårlig regelverk for blant annet såkalt kabotasje. Norske busser blir i realiteten utkonkurrert av utenlandske selskaper som omgår reglene og driver adskillig persontrafikk i Norge. Resultatet blir at norske busselskaper bygger ned kapasiteten sin og ikke blir i stand til å håndtere ekstraordinære behov for busskjøring, som ved en togstans eller når en ny askesky dukker opp, sier Johansen.

Politianmeldt

Forbundet anmeldte saken til politiet. NSB var i kontakt med Statens vegvesen, som ga klarsignal til at de svenske bussene kan settes inn for å håndtere persontransporten til «buss for tog»-aksjonen etter planen avsluttes tirsdag ettermiddag.

NSBs Lundeby sier at togselskapet hverken har utnyttet eller underbetalt noen som helst.

— Vi måtte ha en løsning som innebærer at passasjerene våre blir transportert på en god måte, sier Lundeby.

- NSBs kommentar til politianmeldelsen?

— Vi tar dette til etterretning. Vi har forsøkt å betjene kundene våre med norske busser og valgte å leie inn svenske busser fordi vi ikke fikk tilstrekkelig kapasitet. NSB vil ikke bryte reglene. Vi regner med at alle parter tar seg en ordentlig prat etter dette, sier Lundeby.

- Ingen ønskesituasjon

Statssekretær Bård Hoksrud sier at han har bedt fagavdelingen i Samferdselsdepartementet om å vurdere situasjonen som har oppstått.

— Jeg har vanskelig for å se at NSB har gjort noe ulovlig her. Virksomheten måtte løse sitt akutte behov. Dette er ingen ønskesituasjon for noen. Politiet skal vel også se på dette, sier Hoksrud.

- Bør man åpne for at store operatører som NSB i slike tilfeller kan bruke utenlandske busselskaper til norsk persontrafikk?

— Vi står overfor et dilemma: På den ene siden vil vi ha løyver for persontransport som gir forutsigbarhet. På den annen side får vi slike situasjoner der hensynet til passasjerene veier tungt. I Regjeringen er vi opptatt av å ha gode regler for persontransporten, men for oss har arbeidet med godstransporten tatt mye av tiden vår i de siste månedene, sier Hoksrud.

Statssekretæren gjentar at han er villig til å gå inn i en dialog med partene.