Dermed flyttes en mangeårig strid mellom statsselskapene inn i rettsapparatet, skriver Dagens Næringsliv.Telenor leide tomten av NSB. Kreosotimpregneringen av Telenors telefonstolper gjorde stor skade på miljøet og har de siste årene krevd storstilt opprenskning fra NSBs side.I 1998 skal det ha blitt inngått en avtale mellom NSB og Telenor som begrenser Telenors ansvar for oppryddingen til 4 millioner kroner. Dette bestrider NSB som nå stevner Telenor for retten.Telenor mener NSBs krav er fullstendig grunnløst og viser til den inngåtte avtalen.Statens forurensningstilsyn har tidligere på generelt grunnlag gått god for NSBs tolkning av forurensningsloven: Forurenseren skal betale.