JOHN LINDEBOTTEN john.lindebotten@bt.no

Det er NRK Hordaland som melder dette.

— Hvis det virkelig blir noe av dette, kan det gi innsparinger på rundt et par hundre millioner kroner i forhold til de planen vi nå sitter med, sier bybaneplanlegger Lars Alsaker til Bergens Tidende.

Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen er svært fornøyd med at NSB nå engasjerer seg.

— Visekonsernsjef Arne Wam har invitert Bergen kommune til et møte der han vil drøfte hvil-ken rolle NSB kan spille når det gjelder planlegging og drift av bybanen, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

— Initiativet til møtet kommer fra NSB, og det tolker vi slik at NSB er oppriktig interessert i et samarbeid, sier hun.

Visekonsernsjef Arne Wam bekrefter at NSB er interessert i bybanen, selv om han er lite konkret på dette tidspunkt.

— Vi ser for oss at vår godsvirksomhet på sporet til Minde går mot slutten. Derfor er vi interessert i å få til et samarbeid om fremtidig bruk av dette sporet. Et slikt samarbeid kan kanskje også omfatte bruk at verksteder som vi har i Bergen, sier Arne Wam til Bergens Tidende.

— Hvor interessert er NSB i å drive bybanen i Bergen?

— Jeg har fått ansvaret for for-retningsutvikling i NSB. Det er en del av NSB-styrets strategi at NSB skal være med å satse på andre ting en tradisjonell jern-banedrift. Det er ut fra denne synsvinkel bybane i Bergen kan være interessant, sier Arne Wam.