NSBs styre møtes fredag for å ta stilling til en ny strategiplan, som går ut på å skille ut alle andre virksomheter enn persontrafikken med tog og buss. Mange arbeidsplasser kan stå på spill, og Jernbaneforbundet og Lokomotivmandsforbundet er sterkt bekymret.

Jernbaneforbundets leder Ove Dalsheim er særlig opprørt over et forslag om å selge ut hele godsdivisjonen NSB Gods for etablering i det europeiske godsmarkedet.

–Dette bryter totalt med alt vi står for og hva vi mener. Vi kan aldri støtte en slik strategi, og vi vil ikke gi noen hjelp til å gjennomføre det, sier Dalsheim til LONytt.

Et annet konfliktområde gjelder overføring av billettsalg til Narvesen. De ansatte mener at billettsalg er et kjerneområde som må opprettholdes innenfor NSB.

Jernbaneforbundet er også skeptisk til en overføring av flytoget fra NSB til staten, som er en del av strategiplanen.

NTB