Referatene er fra stiftelsen i januar 1934 til februar 1945.

Arkivaren har laget skannede bilder av originalene, og disse blir lagt ut på Riksarkivets hjemmesider (www.Riksarkivet.no). Deler av protokollen er fortsatt underlagt taushetsplikt, men blir gjort tilgjengelig fortløpende etter hvert som klausuleringen opphører. Hele protokollen vil være tilgjengelig i februar 2005.

NS-protokollen var opprinnelig i privat eie, og ble i 1999 lagt ut for salg. Riksarkivar John Herstad mente at protokollen var å regne for en offentlig eiendom som hadde kommet på avveie, og et kompromiss ble inngått med selgeren.

(NTB)